ظهور و سقوط اتحاد شوروی

17 دی 1397 - 9:54
ظهور و سقوط اتحاد شوروی

بخش 1

متوسط

بخش 2

متوسط

بخش 3

متوسط

بخش 4

متوسط

بخش 5

متوسط

بخش 6

متوسط

بخش 7

متوسط

بخش 8

متوسط

بخش 9

متوسط

بخش 10

متوسط

بخش 11

متوسط

بخش 12

متوسط

بخش 13

متوسط

بخش 14

متوسط

بخش 15

متوسط

بخش 16

متوسط

اعتراضات در روسیه از سال 1905 آغاز می‌شود و تا سال 1917 ادا می‌یابد و نتیجه آن نیز ظهور انقلابی در سیاست‌های شوروی بوده است. نیکلای دوم پس از بالا گرفتن این اعتراضات از قدرت کناره‌گیری می‌کند و بعدها نیز باعث کشته شدم اعضای خانواده سلطنتی این کشور می‌شود.
در آن‌وقت دولت میانه‌رو کرنسکی تلاش می‌کند تا مجلس و احزاب از بین رفته کشور را سروسامان دهد و آن هارا فعال کند تا شاید بتواند به اوضاع فعلی کشورش سروسامانی دهد، اما تلاش‌های او بی‌ثمر نی ماند و با آغاز جنگ جهانی اول و ضعیف شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، اتحاد شوروی با مشکلات عدیده‌ای مواجه کشت.
در همان سال‌ها لنین از تبعید بازگشت و توانست باگذشت زمان کوتاهی بلشویک‌ها را به همراه منشویک‌‏های معتدل با خود همراه سازد و با انجام یکسری اصلاحات وعده وعید حکومت را به دست گیرد.
پس‌ از آن لنین سعی کرد با حذف مخالفان و تقویت بلشویک‌ها بقیه رقبا را از صحنه خارج کرده و قدرت مطلق را در دستان خود بگیرد. او همچنین تروتسکی را که در متحد کردن منشویک‌‏ها کمک کرده بود پس از مدتی دستگیر و از دور خارج کرد. لنین سعی کرد با ایجاد جو پلیسی وحشت هر گونه مخالفت را از بین ببرد. از اقدامات او ایجاد سازمان پلیسی چکا بود که هدف آن ارعاب و حذف مخالفان بود. در دوره لنین اقدامات بسیاری جهت دولتی و متمرکز کردن تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام شد تا اقتصاد کمونیستی شکل بگیرد ولی در برخی مواقع برای رشد و دوام اقتصاد مجبور شد که از مواضع کمونیستی خود کوتاه بیاید.

پیش‌درآمدی بر یک قیام:
نطفه انقلاب روسیه در قرن 19 بسته شد و آن دوران شورش‌های دهقانان بود که رادیکال‌های خواهان انقلاب آن هارا تحریک می‌کردند. حکومت امپراتوری در پاسخ به این ناآرامی‌ها پوشش‌هایی در مسیر ایجاد اصلاحات به عمل آورد ولی این کوشش‌ها بیشتر روی کاغذ جلوه داشت تا در عرصه عمل. مثلا نظام صفر داری که باقی‌مانده فئودالیسم بود و در حقیقت میلیون‌ها نفر از دهقانان را عملاً به شکل برده درمی‌آورد در سال 1861 ملقا شد ولی با این آزادی که نصیب آن‌ها گردید، هزینه‌های ناخواسته‌ای بر این صفرهای سابق تحمیل شد.
اکنون آنان ملزم بودند زمین‌هایی را که بر رویشان کشاورزی می‌کنند، بخرند و حکومت به آنان دستور می‌داد بهای زمین‌های خود را در مدت 49 سال به اربابان خود بپردازند.
جمعی از صفرهای سابق با شنیدن این شرط که باید بار گران پرداخت 49 ساله را بر دوش خود حمل کنند، با صدای بلند خنده سردادند. طوقیان های دوره‌ای دهقانان پس از آزادی صفرها همراه با جنبش روز افزون نخبگان تحصیل کرده که می‌کوشیدند به نوعی در حکومت ملی نقش داشته باشند جوی خروشان و متزلزل ایجاد کرد که در اوایل قرن بعد منجر به دو انقلاب گردید.
دومین آن‌ها توانست با موفقیت تاج و تخت سلطنتی را براندازد. به همراه نا آرامی دهقانان و نخبگان و پیوستن روشنفکران به رادیکال‌ها، پدیده بسیار مهم دیگری در حال شکل‌گیری بود. انقلاب صنعتی با تاخیر به روسیه رسیده بود، ولی باوجود پروژه‌های غول‌آسایی مانند احداث راه‌آهن سراسری سیبری چون این سرزمین وسیع و عقب افتاده‌ای نمی‌توانست ظرف مدت کوتاهی خود را در زمره کشورهای صنعتی واقعی درآورد، درنتیجه ورود صنعت آثار مستقیم اندکی بر روی توده وسیع مردم برجای گذاشته بود.
با تمام این احوال تعداد اندک ولی روز افزون کارگران صنعتی، نخبگان رادیکال را به چالش فراخواند.
رادیکال‌ها توجه خود را بر روی کارگر صنعتی به‌عنوان تنها مسیر تحول جامعه متمرکز کردند. ورود روسیه به عرصه انقلاب صنعتی نتیجه ابتکار سرمایه‌داران و کارفرمایان داخلی نبود بلکه دولت وقت از کشورهای خارج عده‌ای شرکای مالی را دعوت کرد تا به کمک آن‌ها نوعی امپراتوری صنعتی بنیان نهد که هزینه آن را دست‌کم تا میزانی از بستن مالیات بر تولیدات کشاورزی تامین کند.
بدین ترتیب دست به برپایی کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی زد، به این امید که روسیه را یک‌باره به درون دنیای نو پرتاب کند. این هجوم شتاب‌زده به‌سوی صنعتی شدن تغییراتی در جامعه پدید آورد که به سود اندیشه‌های رادیکال درراه انقلاب بود. این گروه‌های انقلابی را روشنفکران تحصیل کرده و آن دسته از اعضای طبقات نخبه جامعه که شیفته اندیشه‌های سوسیالیستی شایع در سراسر اروپا بودند، رهبری می‌کردند. پرنفوذترین اندیشه هارا درزمینه سوسیالیسم کارل فیلسوف آلمانی قرن 19 طرح‌ریزی کرده بود.

کارل بر این باور بود که تکامل جوامع متمدن در درجه اول براثر عوامل اقتصادی صورت می‌گیرد. وی چنین می‌اندیشید که این تکامل از مراحلی اجتناب‌ناپذیر می‌گذرد. پیش از آن‌که سوسیالیسم برقرار شود، مرحله نظام سرمایه‌داری باید پدید آید. تعریفی که وی از نظام سرمایه‌داری به دست می‌داد چنین بود: بزار های تولید، کارخانه‌ها، خطوط راه‌آهن، بازارهای فروش و ... در دست تعداد اندکی سرمایه‌دار است که از دسترنج کارگران بهره می‌گیرند ...هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها