امپراطوری ایران

19 دی 1397 - 12:51
 امپراطوری ایران

بخش 1

متوسط

بخش 2

متوسط

بخش 3

متوسط

بخش 4

متوسط

بخش 5

متوسط

بخش 6

متوسط

بخش 7

متوسط

بخش 8

متوسط

بخش 9

متوسط

بخش 10

متوسط

بخش 11

متوسط

بخش 12

متوسط

بخش 13

متوسط

بخش 14

متوسط

بخش 15

متوسط

«کوروش پیروزمندانه وارد شهر شد و نخستین اعلامیه رسمی خود را به این شرح صادر کرد: منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان. کوروش با سقوط بابل، امپراطوری آن از جمله تمام جنوب بین النهرین و بیشتر منطقه فلسطین را به امپراطوری خود افزود چنان که پهناوری آن از سواحل دریای اژه در غرب تا غرب هندوستان در شرق را شامل می‌شد».
«به گفته بوسانی مدارا و تساهل دینی کوروش، رفتار بزرگوارانه و مهربانانه ای که با دشمن مغلوب خویش داشت… مهارت و قابلیت فوق العاده او به عنوان یک فرمانده جنگی، توضیح دهنده علت ستایشی است که همه جهان، حتی بابلیان و یونانیان، نسبت به کوروش بزرگ داشته‌اند».
«از آن جا که تاریخ و سرنوشت ایرانیان و یونانیان طی دو قرن کاملا درهم تنیده و گره خورده است، برای مورخان جدید و دانشجویان غیرممکن است که بتوانند تاریخ و فرهنگ یکی از این دو ملت را بدون بررسی ملت دیگر مطالعه کنند».
«کوروش بزرگ که از سال 550 تا 530 قبل از میلاد بر ایران حکومت می کرد به خود لقب شاه مادها و پارس‌ها داده بود. او کسب این لقب را نه تنها به خاطر فتوحات خود بلکه از طریق وراثت نیز حق خود می دانست، زیرا حکایت شده است که آستیاگ پادشاه ماد، پدربزرگ مادری او بوده است».
«گستره امپراطوری ایران باستان در اوج عظمت خود بیشتر منطقه ای را که امروز خاور نزدیک یا خاور میانه می گویند، شامل می شد و از غرب سواحل دریای مدیترانه و از شرق تا مرزهای هندوستان را دربرمی گرفت. در این میان سرزمین اصلی ایران ویژگی بیشتری داشت و شامل ناحیه ای می شد که امروزه ملت ایران در آن سکونت دارد».
فهرست مطالب کتاب صوتی امپراطوری ایران:

کتاب صوتی امپراطوری ایران از یک پیشگفتار به همراه هفت فصل مجزا به شرح زیر تشکیل شده است:

  • پیشگفتار: آیا یونان خوب و ایران بد بود؟
  • فصل اول: خاور نزدیک باستان: چهارراه فرهنگ‌‏ها
  • فصل دوم: مردى خردمند و بااستعداد: کوروش بزرگ امپراطورى ایجاد مى‌‏کند.
  • فصل سوم: کمبوجیه و داریوش: گسترش امپراطورى
  • فصل چهارم: شاهان، رعایا و بردگان: زندگى در ایران آن روز
  • فصل پنجم: گام نخست به سوى اروپا: داریوش در برابر یونانیان
  • فصل ششم: توانایى سترگ تحقق‌نیافته: خشایارشا در برابر یونانیان
  • فصل هفتم: سایه کم‏رنگ امپراطورى بزرگ: افول و سقوط ایران


هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها